Lillehammer Olympiapark AS eier og driver OL-anleggene på Lillehammer. Vi står for etterbruk og utvikling av fem anlegg:

 

Selskapets formål er på forretningsmessig basis å eie, drive, vedlikeholde og utvikle anlegg som er bygget for OL'94 og annen virksomhet som har sammenheng med dette.

 

Kontakt oss

Lillehammer Olympiapark AS
Nordsetervegen 45
2618 Lillehammer

Tlf: +47 61 05 42 00