Jan Oddvar4
Avdelingsleder
Jan Oddvar Tangen
Tlf: +47 41 57 71 70
Jon
Driftsformann
Jon Kleven
Tlf: +47 92 48 13 63
Eivind
Teknisk vedlikeholdsleder
Eivind Bjørgo
Tlf: +47 91 11 73 63
Morten P
Driftsoperatør
Morten Paulsen
Tlf: +47 41 57 71 72
Morten O
Driftsoperatør
Morten Olstadjordet
Tlf: +47 91 85 55 45
Ronny
Driftsoperatør
Ronny Kleven
Tlf: +47 95 76 20 43
Rianne beskjrt 1Prosjektleder salg- og arrangement
Rianne Puijk Vaagland
Tlf: +47 98 81 76 54