Roar3
Avdelingsleder
Roar Olsen
Tlf: +47 91 17 07 33
Hvard
Driftsoperatør/Vedlikeholdsansvarlig
Håvard Bråten
Tlf: +47 99 00 67 47
Jan Arild
Driftsoperatør
Jan Arild Rønningen
Tlf: +47 40 28 14 29
Lars Fryse
Driftsoperatør
Lars Frøyse
Tlf: +47 98 40 08 94
Knut Arne
Driftsoperatør
Knut Arne Langseth
Tlf: +47 47 68 75 33