Asgeir
Avdelingsleder/turistansvarlig
Asgeir Bjerke
Tlf: +47 48 14 39 90
Roy
Driftsoperatør
Roy Vangli
Tlf: +47 91 37 90 81
Audun
Driftsoperatør
Audun Linnerud
Tlf: +47 95 76 60 48