Trenger dere bidrag til klubbkassa?


Vi bruker dugnadsportalen Rubic for administrasjon av dugnad i forbindelse med arrangementer. Det vil si at alle som ønsker å være med i frivilligpoolen, må være medlemmer. For lag og foreninger anbefaler vi at dugnadsansvarlig står som medlem. Vedkommende vil da få info når arrangementer legges ut, og kan da selv ta en avgjørelse på om dette er et arrangement dere ser for dere å kunne bidra på.

Hvert arrangement vil ha sin egen påmelding hvor alle som skal bidra, være registrert. Når arrangementet er over, er det over, og de påmeldte funksjonærene får ikke noen videre info om arrangementer som kommer, med mindre de selv velger å melde seg inn som medlem. Man finner også info om arrangementer som er åpne for påmelding via «Min side» i Rubic (gjelder kun de som er innmeldt i portalen for Lillehammer Olympiapark, ikke de som kun står påmeldt som funksjonær i arrangementene).

For at lag/foreninger skal kunne få dugnadsbidraget sitt, må de være registrert i frivillighetsregisteret.

 

For at russebusser skal kunne få dugnadsbidraget sitt til bussen, må bussen være registrert i enhetsregisteret.

 

Dugnadsbidraget er kr 90,- pr time.

Meld deg inn i frivilligpoolen

Arrangementer med frivilligbehov fremover


Ingen arrangementspåmeldinger åpne

Kontaktperson

for eventuelle spørsmål

Rianne Puijk Vaagland


Frivillighets - og arrangementskoordinator
rianne.vaagland@olympiaparken.no
+47 988 17 654