Utstrakt hånd til bob- og akebanen

Lillehammer Olympiapark AS har søkt Oppland fylkeskommune om 10 millioner kroner i tilskudd til driften av Lillehammer Olympiske Bob og Akebane for årene 2018 – 2022. Flertallet landet på 1,2 millioner kroner for inneværende år. I tillegg har Kulturdepartementet bevilget 2 millioner kroner etter revidert statsbudsjett.

– Det er fortsatt en vei å gå mot målet for å få på plass en forutsigbar og langsiktig finansieringsplattform. I dag gleder vi oss imidlertid over en liten seier på vegen videre, sier daglig leder i Olympiaparken, Frode Linnerud.

Fylkeskommunen har også en ambisjon om å bidra med økonomisk støtte til Bob- og Akebanen i årene som kommer hvis Stat og kommune tar sin del av fordelingsnøkkelen.

Les mer på oppland.no og idrettsforbundet.no