Olympiaparken drifter og vedlikeholder anleggene fra OL i 1994. Til daglig brukes våre anlegg til idrett, aktiviteter og arrangement.