Håkons hall sportssenter er eneste tilbyder av squashbaner i Lillehammer. Vi har to squashbaner av internasjonal standard med muligheter for leie av utstyr.

Hverdager etter 16.00 kr 80,- per halvtime

Dagtid og helg kr 80,- per time

Student dagtid og helg kr 70,-

Vi tilbyr også klippekort

Utleie av utstyr kr 30,-