Håkons hall sportssenter er eneste tilbyder av squashbaner i Lillehammer. Vi har to squashbaner av internasjonal standard med muligheter for leie av utstyr.

Pris for squash kr 80,-/30 min. 

Utleie av utstyr kr 40,-