Etter utallige henvendelser fra foreldre, russ, lokalt næringsliv og myndigheter har Lillehammer Olympiapark revurdert vedtaket om å legge ned Landstreff Lillehammer.

Et ønske om et ansvarlig russetreff med høyt fokus på russens sikkerhet har vært entydig i henvendelsene. Lillehammer Olympiapark har derfor gjort en helomvending, reforhandlet avtaler, redusert kostnader og vil i tiden frem mot russetreffet i 2020 jobbe videre med nye og gamle samarbeidspartnere for å lage en fantastisk arena for russefeiringen.

Billettprisene vil også reduseres betydelig for russen og det vil blant annet ikke bli solgt VIP-billetter. Dette for at flest mulig skal få mulighet til å delta, samtidig som vi ønsker å skape minst mulig forskjeller blant russen. Salgsteam avvikles og dermed vil billetter kun bli solgt via Ticketmaster.no. Som en seriøs aktør i markedet skal Landstreff Lillehammer ikke være en påtrengende aktør for russen, som daglig utsettes for personlige henvendelser og kjøpepress.

På scenen vil russen kunne oppleve noen av Norges største artister innenfor ulike sjangere og vi vil videreutvikle aktivitetstilbudet på dagtid.

Vi ser frem til nye tider for Landstreff Lillehammer og gleder oss til å fortsette å lage en trygg, morsom og minnerik fest for russen!

Les mer om Landstreff Lillehammer