Har du lyst til å skape minneverdige opplevelser?


Vår visjon er å være en arena for minneverdige opplevelser. Dette er også en personalidé, der både ansatte, arrangører og frivillige skal ha minneverdige opplevelser på jobb.

Olympiaparken har 32 fast ansatte som hver dag jobber på høygir for å realisere bedriftens visjon. Dette skjer i samspill med et stort antall arrangører som gjennom året har flere hundre som arbeider i anleggene i kortere perioder.