Formålet med denne siden er å informere den øvrige befolkningen utenfor Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane om stoffer og situasjoner som kan representere en fare dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse.

Under kan du laste ned orienteringsbrosjyre og dokumentasjon.

Orienteringsbrosjyre

Last ned

Melding DSB etter storulykkeforskriften

Last ned

Siste tilstandskontroll

Last ned

Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon kontakt Lillehammer Olympiapark administrasjon.