I vår styrkeavdeling tilbyr vi en rekke apparater fra Hammer Strength og Technogym samt gode fasiliteter for trening med frivekter.

I tillegg har vi egne områder med alt fra medisinballer og ab-rollers til forskjellige typer slynger som gjør vår styrkeavdeling komplett.

Mer fra vårt treningstilbud